İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı -

MİSYON

gelişim üniversitesi
  1.   İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
  2. İçerik


MİSYON


Yasal düzenlemeler kapsamında Üniversitemizin personel ihtiyacını doğru planlamak, güncel mevzuatları doğru yorumlamak ve uygulamaya geçirmek, gizlilik ilkesini dikkate alarak çalışan haklarını korumak, Üniversitemiz tarafından ihtiyaç duyulan insan gücünü sağlamak; doğru, verimli, düzenli, uyumlu ve koordineli insan odaklı bir anlayış ile hizmet sunmak, KKHK, yönetmelik, yönerge ve mevzuatlarda düzenlenen her türlü özlük haklarının en kısa sürede eksiksiz ve doğru olarak uygulanmasını temin etmektir.