İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı -

İnsan Kaynakları Politikamız

gelişim üniversitesi
  1.   İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
  2. İçerik


İnsan Kaynakları Politikamız


Üniversitemizde çalışanların kişiliklerine saygı ve hoşgörü esasına dayalı bir yönetim anlayışı benimsenmiş olup, insan hak ve özgürlüklerinin korunması ve gözetilmesi amaçlanmaktadır. Üniversitemiz, çalışanlarının etkinliklerini ve yetkinliklerini artırmalarını, kuruma ve işlerine olan aidiyet duygularını kazanmalarını, çalışma ortamlarında güveni, huzuru sağlayarak ve kişisel gelişimlerini destekleyecek günümüz teknoloji çağına uygun bir şekilde görev ve yükümlülüklerini yerine getirmeyi kendisine ilke edinmiştir.
 
İnsan kaynağı politikamız, çalışanlarımızın karşılıklı olarak saygın bir biçimde hedeflenen amaç ve stratejiler doğrultusunda gelişen, yenilikçi ve istikrarlı olarak başarıyı hedefleyen çalışanlar istihdam etmeyi amaçlamaktadır. Amacımız, kurum kültürünü içinde barındıran, verimliliği, iş tatmini ve motivasyonu yüksek mutlu çalışanları ile Üniversitemizi eğitim ve öğretim alanında başarıya taşımaktır.
 
Üniversitemiz; ekip çalışmasını, girişimciliği, yaratıcılığı destekleyerek, çalışanların tercih ettiği, etkin, mutlu ve huzurlu olduğu, aidiyet duygusuyla İnsan Kaynakları olarak çözüm odaklı bir çalışma ortamı yaratmak ve bunu sürekli hale getirmek anlayışı üzerine kurulmuştur.
 
Kurumumuz çalışanların ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap verecek düzeyde tüm çalışanların katılımıyla tasarlamayı, planlamayı, geliştirmeyi, kurumsal hafızanın ve kurum kültürünün oluşturulmasını ilke edinmekte ayrıca tüm çalışanları hedef odaklı performans değerlendirme sistemi içerisinde değerlendirerek bu sistem içinde başarıyı ödüllendirmeyi, başarısızlıkları başarıya taşıyacak yöntem ve uygulamaları bulmayı hedeflemektedir.
 
İstanbul Gelişim Üniversitesi kurum tarihi boyunca hem en iyi günlerinde hem de zorlu dönemlerde, kurum kültürünün bir parçası olarak insan haklarına her zaman saygılı davranmış, farklılıkları zenginlik olarak görerek avantaja çevirmiş ve çalışanlarının memnuniyetini ön planda tutmuştur. Bu ilkelerden hiçbir koşul altında taviz vermeyen Üniversitemiz, başarılarını çalışanlarını başarısında ve sürdürülebilirliğinde rol oynayan en önemli değer olarak görmekte ve çalışana değer vermek ilkesini iş yapış şeklinin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilmektedir.
 
İstanbul Gelişim Üniversitesinde insana yakışır ve güvenli bir çalışma ortamının sürdürülmesi önceliklidir. Faaliyet gösterilen eğitim sektörü şartlarına uygun olarak çalışanların rahat, huzurlu ve mutlu bir ortamda çalışmalarını sağlayabilmek için geniş kapasite çalışma alanları, kişi başına düşen yeşil alan kapasitesi, fitness ve spor alanları, çeşitli aktivite imkanlarının bulunduğu sosyal alanlar; tüm çalışma ve konaklama alanlarında kablosuz internet gibi hizmetler sağlanmaktadır.