İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı -

Kariyer Planlama

gelişim üniversitesi
  1.   İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
  2. İçerik


Kariyer Planlama


Kariyer, insan yaşamı için bir odak ve anlam ifade eder. Bir kişinin çalıştığı çevrede birçok insanla iletişimde bulunması ve onlarla iş birliği içinde çalışması bir mesleğin sosyal yönünü oluştururken, bu meslek sayesinde sağlayacağı iş doyumu psikolojik yönünü oluşturur.


Çalışanlarımızın kendilerine ve bizlere katma değer sağlamaları için Kariyer Planlama uygulamalarımızla  aktif şekilde çalışmalar yapıyor, çalışanlarımızın geleceğine ışık tutuyoruz.

Aynı zamanda İGÜ Kariyer Geliştirme Merkezimizle koordine şekilde çalışarak yeni mezun öğrencilerimizi de bu uygulamalara dahil ediyor, güncellenerek ve büyüyerek yolumuza devam ediyoruz.