İNSAN KAYNAKLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İstanbul Gelişim Üniversitesi
MİSYON
Yasal düzenlemeler kapsamında güncel mevzuatları doğru yorumlayarak ve uygulamaya geçirerek, kişisel verilerin korunması kanunu ışığında,
VİZYON
Günümüz hızlı değişen insan kaynakları yönetimi sürecinde doğru, verimli, düzenli, uyumlu, koordineli, bütünleştirici ve işbirliğine dayalı, insan haklarına önem veren çağdaş bir idari yapı oluşturmak ve takım ruhuyla mutlu bir çalışma ortamı yaratmak amaçlanmaktadır.